Video


Tirthankar Mahavir Vidya Mandir Inauguration & Prayatirth Takhsashila Bhoomi Poojan, Palitana

A Complain to Bhagwanji - A story by Acharya Shri Chandanaji

A Special Tribute to Acharya Chandanaji

Paani Kaise Pina Chahiye - By Acharya Shri Chandanaji

A Special Tribute to Acharya Chandanaji

"Hum maala kyu japte hai?' - By Acharya Shri Chandanaji

Shri Morari Bapu at Veerayatan Palitana

Action and Reaction by Acharya Shri Chandanji

"Hinsa Kya hai?"

Punar Janam - By Acharya Shri Chandanaji

Beej Mantra - By Acharya Shri Chandanaji

A Complain to Bhagwanji - A story by Acharya Shri Chandanaji

Never Before

Ek Adhyaya Aur

Dard Hota nahi sabhi ke liye - By Sadhvi Sanghamitraji

"Should you give money to beggar or no?" - By Acharya Shri Chandanaji

Acharyashriji's Paryushan Message !!

Jiya Dhadak Dhadak- By Sadhvi Sanghamitraji

Mangalacharan & Aisi Laagi Lagan - By Sadhvi Sanghamitraji

Anger & Jealousy - By Acharya Shri Chandanaji

An Inspirational talk by Sadhvi Shri Shilapiji at Jamnagar

O'Palanhare - By Sadhvi Sanghamitraji

Acharya Shriji talking about Lord Mahavir!

A few words on Prayers - By Acharya Shri Chandanaji

Koi Shishya - By Sadhvi Sanghamitraji

"Why do humans get Angry?" - By Acharya Shri Chandanaji